NiceDay Animatie

NiceDay is een app die jongeren met depressieve klachten helpt. Dit door middel van online coaching en een app. Voor de website en app maken ze gebruik van video’s, waar ik een animatie voor maakte.